Acasa

Ezen Studio este un birou de proiectare de urbanism, arhitectura, peisagistica, design interior si design de obiect. Pentru a vedea proiectele anterioare si pentru a va convinge de calitatea serviciilor oferite va invitam sa accesati si site-ul ezenstudio.ro sau va asteptam la biroul nostru din Bucuresti.

Activam in special in Bucuresti si judetele limitrofe: Ilfov, Prahova, Dambovita si Arges.

Proiectare urbanism

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Documentatia PUD poate face referire la o singura parcela si modifica retragerile constructiilor fata de limitele de proprietate, aliniamentul, accesele in cadrul parcelei si racordarea la utilitatile din proximitate.

Vezi detalii!

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentatie de urbanism ce reglementeaza o zona. Prin PUZ se pot modifica procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului, regimul de inaltime, functiunea terenului etc.

Vezi detalii!

Plan Urbanistic General (PUG)

Planul Urbanistic General (PUG) se intocmeste la cerinta autoritatilor (primarie sau consiliu judetean) si reglementeaza la nivelul intregului UAT intravilanul localitatii, zonificarea functionala si indicatorii urbanistici aferenti, sistemul de circulatii, dezvoltarea edilitara, zonele de protectie etc.

Vezi detalii!

Documentatii de urbanism elaborate de catre Ezen Studio:

 • Planul Urbanistic General (PUG) si regulamentul local aferent acestuia;
 • Planul Urbanistic Zonal (PUZ) si regulamentul local aferent acestuia;
 • Planul Urbanistic de Detaliu (PUD).

Aceste documentatii se elaboreaza de catre colective interdisciplinare formate din specialisti atestati de catre Registrul Urbanistilor din Romania in conditiile legii.

Plan Urbanistic General (PUG)

PUG cuprinde reglementari pe termen lung, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:

 • delimitarea si stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 • zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;
 • delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
 • modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 • stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;
 • formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
 • precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;
 • zonele de risc delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.

Prevederi PUG:

 • evolutia in perspectiva a localitatii si directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
 • traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.
 • zonele de risc;
 • lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;
 • stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
 • delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana.

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

PUZ are rolul de a evidentia zonele pe care PUG nu poate sa le reglementeze complet, analizand toata suita de elemente contextuale, cu scopul de a determina impactul pe care constructiile care ar urma sa fie ridicate ar putea sa-l aiba asupra amenajarilor care exista deja in zona respectiva.
Avand in vedere aspectele mentionate anterior, se poate deduce ca PUZ reprezinta de fapt un act ale carui reglementari modifica structura planului urbanistic general in situatiile in care poate exista un impact asupra:

 • functiunii pe care zona o are;
 • regimului de construire;
 • limitei superioare admise pentru inaltime;
 • CUT (coeficientul de utilizare a terenului)
 • POT (procent de ocupare a terenului);
 • retragerea unor constructii fata de aliniament;
 • distantelor fata de limitele parcelei – limite laterale si posterioare ale acesteia.

Studiu de oportunitate

Studiul de oportunitate Este parte integrata dintr-un PUZ si ofera informatii privind localitatea, informatii privind terenul, o analiza detaliata privind infrastructura, o analiza privind configuratia spatial volumetrica a zonei si tipurile de functiuni pentru terenuri intravilane, o analiza privind conditiile de mediu, o parte care cuprinde interferente functional-configurative.

Prin Certificatul de Urbanism si Avizul de Oportunitate se solicita avize, diferite de la un proiect la altul, obtinerea acestora fiind necesara pentru a se vedea situatia terenului si/sau constructiei si pentru a se stabili impactul pe care propunerea supusa avizarii il va avea asupra zonei.

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

PUD este intocmit de catre un urbanist si detaliaza continutul PUG sau PUZ, oferind recomandari conforme cu Regulamentul Local de Urbanism (RLU).

Documentatia PUD este necesara pentru modificarea unor parametri aferenti reglementarii urbanistice impuse prin Planul Urbanistic General, Regulamentul local de urbanism si Planul Urbanistic Zonal sau pentru stabilirea conditiilor de construire.

Prin realizarea PUD se urmareste:

 • asigurarea conditiilor in care sa se implementeze programe de dezvoltare sau rebilitare a unor constructii;
 • sa se valorifice optim in scopuri economice, sociale sau edilitare, terenurile libere sau care devin libere din motive ce tin de dezafectarea unor constructii sau executarea unor amenajari din intravilanul localitatilor;
 • o amplasare optima a constructiilor in raport cu vecinatatile;
 • sa se concretizeze masuri de protectia mediului si in corelatie si conformitate cu legislatia in vigoare.